Com treballem

Atenció personalitzada

Cada alumne és diferent i per tant aprén diferent. És indispensable estudiar cada situació i personalitzar l'estudi.


Només 3-4 alumnes per classe

Per poder personalitzar l'estudi, a l'aula només són 3-4 alumnes. 

Autonomia personal

És fonamental impulsar l'autonomia en el treball i en l'estudi de cada alumne perquè sigui el líder del seu procés d'estudi.  

Motivació

És la base de qualsevol acció; per aquest motiu, a Pas a Pas és un eix transversal a treballar constantment amb els nostres alumnes.

Reunions de seguiment

Es realitzen reunions periòdiques de seguiment tant amb l'alumne com amb la família per coordinar el treball i si és necessari també amb l'escola.